WEBSHOP SZABÁLYZAT
KEGEL24.HU

TARTALOM:

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBSHOPBAN

 3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

 4. FIZETLS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

 5. TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÁTVÉTELÉNEK KÖLTSÉGEI, MÓDJA, ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

 6. TERMÉKKEL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓ

 7. A PANASZOK RENDEZÉSÉNEK ÉS KÖVETELÉSEK GYAKORLÁSÁNAK MÓDSZEREI, ÉS EZEKHEZ AZ ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI

 8. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 9. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 11. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELLÁLÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT MINTÁJA

A www.kegel24.hu webshop törődik a fogyasztók jogaival. A fogyasztó nem mondhat le a Fogyasztók Jogairól szóló törvény által biztosított jogairól. A fogyasztó számára a Fogyasztók Jogairól szóló törvény rendelkezéseinél kevésbé előnyös szerződéses rendelkezések esetén a Fogyasztók Jogairól szóló törvény rendelkezései alkalmazandók. Ezért is a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a célja nem a jogszabályok szerinti fogyasztókat megillető jogok kizárása vagy korlátozása, és minden felmerülő kétség esetén a fogyasztó javára kell dönteni. A jelen Szabályzat rendelkezései és a jogszabályok közötti esetleges ellentmondások esetén a jogszabályi rendelkezések az irányadók. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELLÁLÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT MINTÁJA

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. 1.1. A www.kegel24.hu cím alatt elérhető webshopot a KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA társaság vezeti, székhelye: Nowy Targ (székhely címe és levelezési cím: Składowa utca 26., 34-400 Nowy Targ); az Országos Cégbírósági Jegyzékben való nyilvántartási száma KRS 0000494298; cégnyilvántartó bíróság, melyben a társaság okmányai találhatók: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 7352858760, REGON 123030158, e-mail cím: info@kegel24.hu, telefonos elérhetőség: +48 (12) 267 23 99.

 2. 1.2. A jelen Szabályzat, hacsak a szabályzat máshogyan nem rendelkezik, az ügyfeleknek, illetve a Webshopot igénybe vevő vállalatoknak is szól.

 3. 1.3. A jelen Szabályzatban meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban a Webshopban feldolgozott adatok kezelője az Eladó. A személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokból, időszakon keresztül és szabályok, illetve elvek szerint dolgozzák fel, továbbá az érintett személyek jogaira és alkalmazási területeire vonatkozó információk szerint. Az adatvédelmi szabályzat főleg a Webshopban való Értékesítő részéről történő személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, illetve a süti fájlok és elemző eszközök alkalmazásának a körét szabályozza. A Webshop használata, illetve a segítségével való vásárlás önkéntes alapon működik. Hasonlóképpen a Webshop felhasználója vagy Ügyfele részéről való személyes adatok megadása szintén önkéntes, a személyes adatok szabályzatában meghatározott esetek kivételével (a szerződés megkötése, és az Eladó törvény szerinti kötelezettségei).

 4. 1.4. Meghatározások:

 5. 1.1.1. MUNKANAP – a hétköznapok valamelyike hétfőtől péntekig a jogszabály szerinti munkaszüneti napok kivételével.

 6. 1.1.2. REGISZTÁCIÓS ŰRLAP– Webshopban letölthető űrlap, mely lehetővé teszi a fiók létrehozását.

 7. 1.1.3.MEGRENDELÉSI ŰRLAP– Elektronikus Szolgáltatás, a Webshopban elérhető interaktív űrlap, mely lehetővé teszi a Megrendelés leadását, kiemelten az elektronikus kosárba történő termékek hozzáadásával, illetve mely meghatározza az adásvételi szerződés feltételeit, ezen belül a fizetés- és szállítás módját.

 8. 1.1.4. ÜGYFÉL – (1) természetes személy, mely teljes jogi képeségekkel rendelkezik, és az általánosan érvényben lévő jogszabályokban említett esetekben olyan természetes személy, aki korlátozott jogi képességekkel rendelkezik; (2) jogi személy; illetve (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, melynek a törvény a jogi képességet megadja; – és aki az Értékesítővel adásvételi szerződést kötött.

 9. 1.1.5. POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV– 1964. április 23-ai keltezésű törvény (1964-es Közlöny 16. száma, 93. tétele későbbi változtatásokkal együtt).

 10. 1.1.6. FIÓK – olyan Elektronikus Szolgáltatás, mely a szolgáltatást igénybe vevő személy által megadott egyéni elnevezéssel (bejelentkezési azonosító) és jelszóval rendelkezik, a Szolgáltató számítástechnikai rendszerében lévő források, melyben a felhasználói adatokat gyűjtik, illetve a Webshopban leadott megrendelésekre vonatkozó információkat.

 11. 1.1.7. HÍRLEVÉL (NEWSLETTER) – Elektronikus Szolgáltatás, a Szolgáltató által e-mailes levelező rendszeren keresztül nyújtott elektronikus disztribúciós szolgáltatás, mely a Felhasználó számára lehetővé teszi a Szolgáltató által közölni kívánt tartalmak rendszeres, automatikus küldését hírlevél formájában, mely a Webshop termékeiről, újdonságairól szóló információkat tartalmaz.

 12. 1.1.8. TERMÉK – a Webshopban kapható ingóság vagy szolgáltatás, mely az Ügyfél és Eladó közötti adásvételi szerződés tárgya.

 13. 1.1.9. SZABÁLYZAT – a Webshop jelen szabályzata.

 14. 1.1.10. WEBSHOP – a Szolgáltató www.kegel24.hu cím alatt lévő webshopjaű.

 15. 1.1.11. ELADÓ, SZOLGÁLTATÓ; – KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA társaság, székhelye Nowym Targ (székhely címe és levelezési címe: Składowa utca 26., 34-400 Nowy Targ); az országos cégbírósági nyilvántartás vállalkozóinak nyilvántartásába KRS 0000494298 szám alatt szerepel; a vállalat dokumentációit őrző cégbíróság: Krakkói Kerületi Bíróság - Krakkó Śródmieście, Országos Cégbírósági Nyilvántartás 12. Kereskedelmi Osztálya; NIP adóazonosítószám 7352858760, REGON statisztikai szám: 123030158, e-mail cím: info@kegel24.pl és elérhetőségi telefonszám: +48 (12) 267 23 99.

 16. 1.1.12. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS – a webshop közvetítésével Ügyfél és az Eladó közötti Termék adásvételi szerződése.

 17. 1.1.13. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS – A Szolgáltató által a Felhasználó részére a webshop közvetítésével elektronikus úton nyújtott szolgáltatása.

 18. 1.1.14. FELHASZNÁLÓ – (1) teljes jogi képességekkel rendelkező természetes személy, és az általánosan alkalmazandó szabályozások által előírt esetekben korlátozottan cselekvőképes természetes személy is; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiség nélküli szervezeti egység, amelyet a törvény cselekvőképességnek ismer el; - az Elektronikus szolgáltatást igénybevevő vagy igénybevételt szándékozó személy használatának szándéka.

 19. 1.1.15. FOGYASZTÓI JOGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY – fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-ai keltezésű törvény (2014-es közlöny 827. tétele későbbi változtatásokkal együtt).

 20. 1.1.16. MEGRENDELÉS – az Ügyfél Megrendelési Űrlapon keresztül leadott akaratnyilvánítása, mely az Eladóval a kiválasztott Termék adásvételi szerződésének megkötésére irányul.

2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK A WEBSHOPBAN

 1. 2.1. A webshopban az alábbi elektronikus szolgáltatások érhetők el: Fiók, Megrendelési űrlap és Hírlevél (Newsletter).

 2. 1.1.17. Fiók – a Fiók igénybevétele a Felhasználó két, egymás utáni lépéséből áll – (1) a Regisztrációs Űrlap kitöltése (2) és a „Mentés” gomb megnyomása. A regisztrációs űrlapon a Felhasználónak meg kell adni az alábbi adatokat: családi és keresztnév/ cégnév, elektronikus postacím, illetve jelszó. A fiók a Megrendelés során a megfelelő checkbox megjelölésével, és jelszó megadásával is létrehozható – a Megrendelés leadásával létrejön a Fiók is.

 3. 1.1.17.1. Az Elektronikus Szolgáltatás díjmentesen, határozatlan ideig igénybe vehető. A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül törölheti a Fiókot (Fiók lemondása), a Szolgáltatónak küldött megfelelő kérvény megküldésével, kiemelten elektronikus posta közvetítésével: info@kegel24.hu vagy írásban az alábbi címre: ul. Grota-Roweckiego 10, 30–354 Kraków.

 4. 1.1.18. Megrendelési Űrlap – a Megrendelési űrlap használata azzal kezdődik, hogy az Ügyfél a webshopban az első terméket hozzáadja az elektronikus kosárhoz. A megrendelés leadása két, egymást követő lépésből áll – (1) a megrendelés leadásával és (2) a webshop felületén lévő megrendelési űrlap kitöltésével „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” – egészen eddig önállóan módosíthatja a megadott adatokat (ebből a célból a webshop felületén megjelenő üzenetek és információk szerint kell eljárni). A Megrendelő Űrlapon az alábbi Ügyfélre vonatkozó adatok megadása szükséges: családi és keresztnév/ cégnév, cím (utca, házszám/ ajtószám, irányítószám, helység, ország) elektronikus postacím, kapcsolattartási telefonszám, valamint az adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: termék, termék száma, szállítás helye és módja, fizetés módja. Fogyasztóknak nem minősülő Ügyfelek esetében meg kell adni a cégnevet, illetve a NIP adószámot is.

 5. 1.1.18.1. A Megrendelés Elektronikus Szolgáltatása díjmentes és egyszeri jellegű, a Megrendelés leadásával fejeződik be, illetve abban a pillanatban, amikor a Felhasználó abbahagyta a Megrendelés leadását.

 6. 1.1.19. Hírlevél (Newsletter) – a hírlevél használata a Webshopban található hírlevél fül alatt érhető el a Feliratkozás mezőre kattintva az e-mail cím megadásával, melyre a hírlevél soron következő kiadásai érkeznek. A hírlevélre feliratkozni a megfelelő checkbox megjelölésével a Fiók létrehozása vagy Megrendelés leadása során lehetséges – a Fiók vagy Megrendelés létrehozásával a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre.

 7. 1.1.19.1. Az Elektronikus Hírlevél díjmentes és határozatlan időre szól. A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül leiratkozhat a Hírlevélről (leiratkozás) a Szolgáltatónak küldött megfelelő kérvény elküldésével, kiemelten elektronikus postával: info@kegel24.hu vagy írásban az alábbi címre küldve: ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków.

 8. 2.2. A számítástechnikai rendszerrel való együttműködéshez szükséges műszaki igények: (1) számítógép, laptop vagy egyéb internetes hozzáféréssel rendelkező multimédiás eszköz; (2) elektronikus postához való hozzáférés; (3) internetes böngésző: Mozilla Firefox 17.0., Internet Explorer 10.0., Opera 12.0., Google Chrome 23.0., Safari 5.0., Microsoft Edge 25.10586.0.0 verzió vagy az említetteknél későbbi verziók; (4) a képernyő ajánlott minimális felbontása: 1024x768; (5) az internetes böngészőben süti fájlok mentésének és a Javascript kezelésének engedélyezése.

 9. 2.3. A Felhasználó a webshopot a hatályos jogi rendelkezéseknek és a Szolgáltató, valamint harmadik fél szerzői- és szellemi jogainak, illetve a jómodornak megfelelően köteles használni. A Felhasználó köteles valós adatokat megadni. A Felhasználónak tilos jogtalan jellegű tartalmakat megadni.

 10. 2.4. Reklamáció benyújtása:

 11. 1.1.20. A Szolgáltató által nyújtott Elektronikus Szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációt, illetve egyéb, a webshop működésével kapcsolatos reklamációt (a jelen Szabályzat 6. pontjában meghatározott termék reklamációs eljárás kizárásával) a Felhasználó az alábbi módon nyújthat be:

 12. 1.1.20.1. Írásban az alábbi címre: ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków;

 13. 1.1.20.2. Telefonon: +48 (12) 267 23 99.

 14. 1.1.20.3. Elektronikus formában az alábbi címre: info@kegel24.hu.

 15. 1.1.21. A reklamáció leírásában a Felhasználó az alábbiakat adja meg: (1) a reklamáció tárgyával kapcsolatos információk, kiemelten a hiba előfordulásának a fajtája és dátuma; (2) Felhasználó követelése; valamint (3) a reklamációt benyújtó személyes adatai – ez, a Szolgáltató részéről, megkönnyíti a reklamáció kezelését. Az előző mondatban említett feltételek csakis javaslatok és nincsenek hatással a reklamáció leírása nélkül benyújtott reklamációkra.

 16. 1.1.22. A reklamációs ügyben való állásfoglalás során a Szolgáltató az állásfoglalást haladéktalanul adja ki, de nem később mint a benyújtás dátumától számított 14 naptári napon belül.

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

 1. 3.1. Az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötése az Ügyfél részéről a Megrendelés leadása után, mely megrendelést, a Szabályzat 2.1.2. pontjának megfelelően a webshop felületén adhat le a megrendelési űrlap segítségével/kitöltésével.

 2. 3.2. A webshop felületén látható termék ára magyar forintban szerepel és tartalmazza az adókat. A Megrendelés tárgyát képező, adókat már tartalmazó összegről, valamint a szállítási költségekről (ezen belül a szállítási, kézbesítési és postai szolgáltatás költségeiről), illetve az egyéb költségekről, és amennyiben nem lehet megállapítani ezeket a költségeket – azok fizetési kötelezettségeiről az Ügyfelet a webshop honlapján tájékoztatják a megrendelés leadása során, ezen belül abban a pillanatban, amikor az ügyfél az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatot tesz.

 3. 3.3. A webshopon keresztül történő adásvételi szerződés megkötése a megrendelési űrlap segítségével

 4. 1.1.23.Az Ügyfél és Eladó közötti adásvételi szerződés megkötése, a Szabályzat 2.1.2 pontjának megfelelően, az Ügyfél részéről a webshopon keresztüli megrendelés leadásával történik.

 5. 1.1.24. A megrendelés leadása után az Eladó azonnal megerősíti, hogy megkapta a megrendelést, és teljesítésre elfogadja. A megrendelés visszaigazolása és a teljesítésre való elfogadás az Ügyfél elektronikus postafiókjába küldött üzenettel történik, melynek tartalmaznia kell legalább az Eladó nyilatkozatát, hogy megkapta a Megrendelést és teljesítésre elfogadta, illetve megerősíti az adásvételi szerződés megkötését. Amikor az Ügyfél megkapja a fenti e-mail üzenetet az Ügyfél és az Eladó közötti adásvételi szerződés megköttetett.

 6. 3.4. A megkötött adásvételi szerződés rögzítése, mentése és az Ügyféllel való megosztása az alábbi módon történik (1) a jelen Szabályzat megosztásával a Webshop honlapján, valamint (2) az Ügyfélnek, a Szabályzat 3.3.2. pontjában említett, e-mail üzenet elküldésével. Az adásvételi szerződés tartalmát ezen kívül az Eladó Webshopjának informatikai rendszerében mentik.

4. FIZETÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

 1. 4.1. Az Eladó az adásvételi szerződés megkötése kapcsán az Ügyfélnek az alábbi fizetési módokat teszi lehetővé:

 2. 1.1.25. Készpénzzel vagy bankkártyával való fizetés a küldemény átvételekor.

 3. 1.1.26.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 4. 1.1.27. Elektronikus fizetés és bankkártyás fizetés PayPal-on keresztül - a jelenleg elérhető fizetési módok a webáruház weboldalán a Fizetési módok információk fülön és a http://www.paypal.com weboldalon találhatók.

 5. 1.1.27.1. Az elektronikus fizetések és a hitelkártyás tranzakciók kifizetése az ügyfél választása szerint a PayPal-on keresztül történik. Az elektronikus fizetések és a hitelkártyás tranzakciók feldolgozását a követk:

 6. 1.1.27.2. A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. a pénzügyi szektor felügyeletével foglalkozó luxemburgi bizottság (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) által engedélyezett és felügyelt hitelintézet (vagy bank). A CSSF székhelye: 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.: A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. székhelye Luxemburgban található, 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luxembourg. Cégjegyzékszáma: R.C.S. Luxembourg B 118 349. HÉA-szám: LU22046007.

 7. 1.1.28. Elektronikus fizetés és bankkártyás fizetés a Przelewy24.pl oldalon keresztül - a lehetséges aktuális fizetési módok a webáruház honlapján a fizetési módokra vonatkozó információk fülön és a http://www.przelewy24.pl weboldalon találhatók.

 8. 1.1.28.1. Az elektronikus fizetési és bankkártyás tranzakciók elszámolása az Ügyfél választása szerint a Paypro SA oldalon keresztül történik. Az elektronikus fizetés és a fizetési kártyák feldolgozását a következők biztosítják:

 9. 1.1.28.1.1. Paypro SA – A Felhasználóknak szolgáltatást nyújtó jogalany, székhelye Poznań, ul. Pastelowa 8 (60-198), bejegyezve a Poznańi Kerületi Bíróság Nowe Miasto és Wilda, VIII. gazdasági osztálya által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába KRS szám alatt 0000347935, NIP szám alatt 7792369887, 5.476.300,00 PLN alaptőkével, teljes mértékben befizetve, valamint a Lengyel Pénzügyi Felügyeleti Hatóság által vezetett Nemzeti Fizetőintézetek Nyilvántartásába UKNF IP24/2014 szám alatt.

 10. 4.2. Fizetési határidő:

 11. 1.1.29. Ha a Vevő banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy bankkártyával történő fizetés mellett dönt, a Vevő köteles a fizetést az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 naptári napon belül teljesíteni.

 12. 1.1.30. Amennyiben az Ügyfél készpénzes fizetést választ a küldemény átvételekor, vagy készpénzes, esetleg bankkártyás fizetést személyes átvételkor, köteles azt kifizetni a küldemény átvételekor.

5. TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ÁTVÉTELÉNEK KÖLTSÉGEI, MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

 1. 5.1. A termék szállítása Magyarország területén lehetséges.

 2. 5.2. A Termék szállítása az Ügyfél részére anyagi vonzattal jár, amennyiben az adásvételi szerződés máshogyan nem rendelkezik. A Termék szállítási költségeit (ezen belül szállítás, kézbesítési és postai szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak) az Ügyfél megtekintheti a webshop honlapján, a szállítási költségekre vonatkozó fül alatt, valamint a Megrendelés leadása során is, illetve amikor az Ügyfél az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot tesz.

 3. 5.4. Az Eladó az Ügyfél részére az alábbi termékátvételi módokat teszi lehetővé:

 4. 1.1.31. Futárszolgálat, utánvételes futárküldemény.

 5. 1.1.32. Odbiór osobisty dostępny w jednym z punktów odbioru w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, których adresy dostępne są w zakładce informacyjnej „Sklepy” – w Dni Robocze oraz w soboty w godzinach otwarcia danego sklepu.

 6. 5.5.A termék kézbesítésének határideje legfeljebb 10 munkanap, amennyiben az adott termék leírásában rövidebb határidőt nem adtak. Különböző szállítási határidőkkel rendelkező Termékek esetén a szállítási határidő a leghosszabb megadott határidő, azonban ez 10 munkanapnál hosszabb nem lehet. Testre szabott termékek esetén – pl.: varrással, melyre vonatkozóan az Ügyfél a szóban forgó termékre vonatkozó kiegészítő szolgáltatást rendel meg, a szállítás határideje 30 nap, amennyiben az adott Termék leírásában vagy a Megrendelés leadása során nem adnak rövidebb határidőt. A szállítási határidő leteltét az alábbi módon kell meghatározni:

 7. 1.1.34. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy hitelkártyával fizet. - az adásvételi szerződés megkötésétől.

 8. 1.1.35. Készpénzes fizetés a Termék átvételekor – az adásvételi szerződés megkötésétől.

 9. 5.6. A szóban forgó termék átvételére vonatkozó készenléti időpont – Az Eladó tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a termék átvételre kész. Testre szabott Termékek esetében – pl.: varrással rendelkező termékek esetében, ahol az Ügyfél a szóban forgó termékkel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatást is rendel a készenlét időpontja 30 nap, amennyiben az adott Termék leírásában vagy a Megrendelés során nem adnak rövidebb határidőt. A Termék elkészülte után az átvételi határidőt az alábbi módon kell számítani:

 10. 1.1.36. Ha a Vevő úgy dönt, hogy banki átutalással, elektronikus fizetéssel vagy bankkártyával fizet - attól a naptól kezdve, amikor az Eladó bankszámláján vagy elszámolási számláján jóváírás történik.

 11. 1.1.37. Amennyiben az Ügyfél személyes átvételkor szeretne fizetni – az adásvételi szerződés megkötése napjától.

6. TERMÉKKEL KAPCSOLATOS REKLAMÁCIÓ

 1. 6.1. Az Eladó Ügyféllel szembeni felelősségének alapját és körét, amennyiben az adott Termék fizikai és jogi hibával rendelkezik (jótállás)az általánosan érvényben lévő jogszabályok határozzák meg, kiemelten a Polgári Törvénykönyvben foglaltakra (ezen belül a Polgári Törvénykönyv 556-576. cikkelye).

 2. 6.2. Az Eladó köteles hibamentes terméket kézbesíteni az Ügyfél részére.

 3. 6.3. Az Ügyfél a reklamációt az alábbi módon nyújthatja be:

 4. 1.1.38. Írásban az alábbi címre: Grota-Roweckiego utca 10., 30-354 Krakkó;

 5. 1.1.39. Elektronikus formában elektronikus postával: info@kegel24.hu;

 6. 6.4. Ajánljuk, hogy a reklamáció leírásában az alábbi adatokat adja meg: (1) reklamáció tárgyára vagy körülményeire vonatkozó információk, kiemelten a hiba fajtájára és előfordulásának időpontjára vonatkozóan; (2) a Termék Szerződésben leírt állapotának megfelelő helyreállítási mód megadása vagy nyilatkozat arról, hogy az ár csökkentését szeretné-e, vagy elállni az adásvételi szerződéstől; vagy (3) a reklamációt benyújtó kapcsolattartási adatainak megadása – ez megkönnyíti és gyorsítja a reklamáció kezelését az Eladó részéről. Az előző mondatban megadott feltételek csakis javaslatok, nincsenek hatással a fentebb említett leírást nem tartalmazó reklamációkra.

 7. 6.5. Az Értékesítő azonnal állást foglal az Ügyfél reklamációja ügyében, de nem később mint a reklamáció benyújtásától számított 14 naptári napon belül. Amennyiben az Ügyfél/fogyasztó, jótállási jogait gyakorolva termékcserét vagy hibaelhárítást követel, vagy ár csökkentésére vonatkozó nyilatkozatot tesz, meghatározva az összeget, mellyel csökkenteni kívánja a vételárat, és az Eladó 14 napon belül állást foglal e követelés tárgyában, úgy kell tekinteni, hogy az Eladó indokoltnak tekintette a követelést.

 8. 6.6. A jótállási jogait gyakorló és érvényesítő Ügyfél köteles az Eladó kérésére eljuttatni a hibás terméket az Eladó által megadott címre. Egyéb megállapodások hiányában, az alábbiakat határozzuk meg:

 9. 1.1.41. A Termék visszaküldési címe: CzechLogistic- Kegel-Błażusiak, Koronczói út hrsz. 01628/9 (DPD DEPO), 9012 Győr, Magyarország.

 10. 6.7. A Termék elszállításának költségei az Értékesítőt terhelik. Amennyiben a Termék típusa vagy összeszerelési módja miatt az elszállítás túlzottan nehézkes, az Ügyfél köteles az Értékesítőnek hozzáférhetővé tenni a Terméket azon a helyen, ahol van.

7. A PANASZOK RENDEZÉSÉNEK ÉS A KÖVETELÉSEK GYAKORLÁSÁNAK MÓDSZEREI, ÉS EZEKHEZ AZ ELJÁRÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI

 1. 7.1. Részletes információk arról, hogy az Ügyfélnek milyen lehetőségei vannak a bíróságon kívüli reklamációs ügyek kezelésére, illetve követelései gyakorlására, továbbá az eljárásokhoz való hozzáférés feltételei a Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Fogyasztóvédelmi Hivatal) hivatal honlapján tekinthetők meg, az alábbi címen: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. 7.2. A Fogyasztóvédelmi Hivatalnál kapcsolattartó pont is működik (telefonszáma: 22 55 60 333, e-mail címe: kontakt.adr@uokik.gov.pl, levelezési cím: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), melynek a feladata fogyasztóknak való segítségnyújtás a fogyasztói ügyek bíróságon kívüli megoldásában.

 3. 7.3. A Fogyasztó például az alábbi módszerekkel rendelkezik a bíróságon kívüli reklamációk és követelések gyakorlását illetően: (1) vitarendezés iránti kérelem az állandó fogyasztói bírósághoz (további információ: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) peren kívüli vitarendezés iránti kérelem a Kereskedelmi Felügyelet vajdasági felügyelőjéhez (további információ az eladótól az üzlethelyiségért felelős ellenőr honlapján) és (3) járási (önkormányzati) fogyasztói ombudsman vagy társadalmi szervezet segítsége, amelynek törvényi feladatai közé tartozik a fogyasztóvédelem (beleértve a Fogyasztói Szövetséget, a Lengyel Fogyasztók Szövetségét). Tanácsokat többek között e-mailben a tips@dlakonsumentow.pl címen és a 801 440 220-as fogyasztói segélyvonalon nyújtanak, (a forródrót munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között él, csatlakozási díj az üzemeltető szerinti tarifa).

 4. 7.4. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található egy online platform a fogyasztók és a vállalkozók közötti uniós szintű viták megoldására (ODR platform). Az ODR platform egy interaktív és többnyelvű webhely, egyablakos ügyintézéssel az online adásvételi szerződésből vagy a szolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségek vitájának peren kívüli megoldását kereső fogyasztók és vállalkozók számára (további információk a platform honlapján vagy a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal webhelyén találhatók : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 1. 8.1. Mindegyik Ügyfél (ezen belül a vállalkozó is), aki távszerződést kötött 30 naptári napon belül indoklás és költségviselés nélkül elállhat a szerződéstől, kivéve a jelen Szabályzat 8.8. pontjában meghatározott költségeket. A határidő betartásához elég elküldeni az iratot a határidő letelte előtt. A szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat az alábbi módon tehető:

 2. 1.1.43. Írásban az alábbi címre: Grota-Roweckiego utca 10., 30-354 Krakkó;

 3. 1.1.44. Elektronikus formában az alábbi címre: info@kegel24.hu;

 4. 8.2.A szerződéstől való elállás mintáját a Fogyasztói Jogokról szóló Törvény 2. melléklete tartalmazza, illetve a jelen szabályzat 11. pontjában is megtalálható. A Fogyasztó felhasználhatja a nyomtatvány mintáját, azonban nem köteles ezt használni.

 5. 8.3. A határidő leteltét az alábbi módon kell számítani:

 6. 1.1.45. Az olyan szerződés esetében, mely következtében az Értékesítő Terméket ad el, és köteles a tulajdonjogok átruházására (pl.: adásvételi szerződés) – a fogyasztó, vagy az általa kijelölt személy (de nem szállító) részéről történt termékátvételtől, és az olyan szerződés esetében, melyben: (1) több, külön-külön szállított terméket vesz át, részletekben – az utolsó Termék átvételétől, vagy (2) amely szerződés a Termékek rendszeren belül történő beszállításán alapul, egy meghatározott időintervallumon keresztül – az első termék átvételétől;

 7. 1.1.46. Egyéb szerződések esetében – a szerződés megkötésének napjától.

 8. 8.4. A távszerződésként megkötött szerződés esetében a szerződést nem megkötöttnek kell tekinteni.

 9. 8.5. Az Értékesítő köteles a fogyasztó szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatának benyújtásakor haladéktalanul, de nem később mint 30 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére minden fizetést, ezen belül a Termék szállítási költségeit (a fogyasztó választását képező szállítási költségen kívül, mely szállítás módja eltér a webshopban elérhető legolcsóbb szállítási lehetőségtől). Az Értékesítő a kifizetett összeget ugyanolyan módon téríti vissza, amelyen a fogyasztó kifizette, amennyiben a fogyasztó nem nyilatkozik egyértelműen a visszatérítés más módjáról, mely nem jár plusz költségekkel. Amennyiben az Értékesítő nem ajánlja fel, hogy a Terméket átveszi a fogyasztótól, addig várhat a költségek visszatérítésével, amíg a Terméket vissza nem kapja, illetve amíg a Fogyasztó nem nyújtja be az elküldés bizonyítékát, attól függően, melyik következik be korábban.

 10. 8.6. A fogyasztó köteles haladéktalanul, de nem később mint a szerződéstől való elállástól számított 14 naptári napon belül visszaadni a Terméket az Értékesítőnek, vagy átadni az Értékesítő által átvételre meghatalmazott személynek, amennyiben az Értékesítő nem ajánlotta fel, hogy saját maga átveszi a Terméket. A határidő betartásához elegendő a Termék visszaküldése a határidő letelte előtt. A Fogyasztó visszaküldheti a Terméket az Értékesítő által, a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat után megadott címre. Eltérő megállapodások hiányában az alábbiakat határozzuk meg:

 11. 1.1.49. A termék visszaküldésére szolgáló cím: CzechLogistic- Kegel-Błażusiak, Koronczói út hrsz. 01628/9 (DPD DEPO), 9012 Győr, Magyarország.

 12. 8.7. A termék értékcsökkenéséért a Fogyasztót terheli a felelősség, mely meghaladja a Termék jellege, tulajdonságai és működése megállapításához szükséges használati kört.

 13. 8.8. A szerződéstől való elállás lehetséges költségei, melyek a fogyasztót terhelik:

 14. 1.1.50. Amennyiben a Fogyasztó által választott Termék szállítási módja eltér a webshopban általánosan elfogadott legolcsóbb szállítási módtól, az Értékesítő nem köteles visszatéríteni a keletkezett plusz költségeket.

 15. 1.1.51. A Termék visszaküldésének költségei a Fogyasztót terhelik.

 16. 1.1.52. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó egyértelmű kérésére a szerződéstől való elállás előtt kezdődött meg, és a fogyasztó, mely a szerződéstől való elállás jogát gyakorolja az ilyen követelés bejelentése után köteles a szerződés elállásáig elvégzett szolgáltatások árát kifizetni. A fizetendő összeget a teljesített szolgáltatáshoz képest kell kiszámítani, a szerződésben meghatározott ár vagy díj figyelembe vételével. Amennyiben az ár vagy a bér túlzottan magas, az összeg kiszámításának az alapja a teljesített szolgáltatás piaci értéke.

 17. 8.9.A távszerződéstől való elállás joga az alábbi szerződésekre vonatkozóan nem gyakorolható:

 18. 1.1.53.(1) szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés, amennyiben az Értékesítő teljes mértékben teljesítette a fogyasztó egyértelmű hozzájárulásával, akit a szolgáltatás nyújtásának kezdete előtt tájékoztatták arról, hogy a Szolgáltatás teljesítése után elveszíti a szerződéstől való elállási jogot; (2) melyben az ár a pénzügyi piacon való ingadozástól függ, mely fölött az Értékesítő nem rendelkezik, és melyek a szerződéstől való elállás határidejének letelte után fordulhatnak elő; (3) melyben a szolgáltatás tárgya a nem előre gyártott Termék, a fogyasztó által megadott leírás szerint készült termék, vagy olyan termék, mely egyéni igényeket elégít ki; (4) melyben a szolgáltatás tárgya gyorsan romló vagy rövid szavatossági határidővel rendelkező termék; (5) melyben a szerződés tárgya a lepecsételt csomagolásban érkező Termék, melynek felbontása után egészségügyi- vagy higiéniai okok miatt nem lehet visszaváltani, amennyiben a csomagolást kézbesítés után felbontották; (6) melyben a szolgáltatás tárgyát olyan Termékek képezik, melyek a kézbesítés után, a jellegük miatt más tárgyaktól elválaszthatatlanok; (7) melyben a szolgáltatás alkoholos italokat jelent, melyeknek az árát az adásvételi szerződés megkötésekor állapították meg, és melyek kézbesítése csak 30 nap elteltével történhet meg, és melyeknek az értéke a piaci ingadozásoktól függ, melyek fölött az értékesítő nem rendelkezik; (8) melyben a Fogyasztó egyértelműen követelte, hogy az Értékesítő sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése céljából érkezzen; amennyiben az Értékesítő a Fogyasztó által igényelt szolgáltatásokon felül más szolgáltatásokat is nyújt, vagy javítás illetve karbantartás elvégzése céljából az alkatrészeknél más Termékeket kézbesít, a szerződéstől való elállás joga a fogyasztót más szolgáltatások és Termékek tekintetében illeti meg; (9) melyben a szolgáltatást lepecsételt csomagolásban kézbesített rögzített hang- vagy videó anyagok és a csomagolást kézbesítés után felbontották; (10) napilapok-, folyóiratok vagy újságok kézbesítése, az előfizetésre szóló szerződés kivételével; (11) nyilvános akció során megkötött szerződés; (12) szállás, vagy lakossági céloktól eltérő, tárgyak szállítására, kocsik bérlésére, gasztronómiai célokból, pihenéssel kapcsolatos szolgáltatásokkal, szórakozással, sport- vagy kulturális eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására, amennyiben a szerződésben meghatározták a szolgáltatások nyújtásának napját vagy időszakát; (13) digitális tartalmak szolgáltatása, melyek nincsenek rögzítve fizikai hordozón, amennyiben a szolgáltatások nyújtása a fogyasztó egyértelmű hozzájárulásával kezdődött meg a szerződéstől való elállás határidejének letelte előtt, és miután az Értékesítő tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállási jog elvesztéséről.

 19. 8.10. A Szabályzat 8. pontjában foglalt, fogyasztóra vonatkozó rendelkezések 2021. január 1-jétől alkalmazandók, és az ettől a naptól megkötött szerződéseket illetően a Felhasználóra vagy Ügyfélre vonatkozóan, aki természetes személy, és gazdasági tevékenységgel kapcsolatos szerződést köt, melynek tartalma alapján megállapítható, hogy e személy számára nem szakmai jellegű, mely kiemelten a vezetett gazdasági tevékenységéből fakadna (az Országos Cégnyilvántartó és Információszolgáltató Hivatal információi szerint).

9. VÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. 9.1. A szabályzat jelen, 9. pontja, illetve a benne lévő összes rendelkezés olyan Ügyfélre vagy Felhasználóra irányul, aki nem fogyasztó, és 2021. január 1-je vagy azután megkötött szerződéseknél nem minősül természetes személynek, s a szerződéskötést gazdasági tevékenysége kapcsán köti, amennyiben a szerződés tartalmánál megállapítható, hogy az nem szakmai jellegű, mely gazdasági tevékenységéből fakadna (az Országos Cégnyilvántartó és Információszolgáltató Hivatal információi szerint).

 2. 9.2. Az Értékesítő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, a megkötésétől számított 30 naptári napon belül. A Szerződéstől való elállás ebben az esetben indoklás nélkül is megtörténhet, és az Ügyfél részéről az Értékesítővel szemben semmilyen követelésekkel nem jár.

 3. 9.3. Az Értékesítő jogosult a felhasználható fizetési módokat korlátozni, ezen belül az összeg részleges vagy teljes előlegezését is, az Ügyfél által választott fizetési módtól, és az adásvételi szerződés megkötésétől függetlenül.

 4. 9.4. A Szolgáltató azonnali hatállyal, indoklás nélkül, a megfelelő nyilatkozat elküldésével felmondhatja az elektronikus szolgáltatásról szóló szerződést.

 5. 9.5. A Szolgáltató/ Értékesítő Felhasználó/Ügyféllel szembeni felelősség korlátolt – egyes követelésekre vonatkozóan, de az összes követelésekre vonatkozóan is – a kifizetett ár összegéig, illetve az adásvételi szerződések címén is. Az összegekre vonatkozó korlátozások, melyekről az előző mondatban van szó, a Felhasználó/Ügyfél által benyújtott követelésekre vonatkozik, ezen belül az adásvételi szerződés hiánya esetén vagy nem az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelések esetén. A Szolgáltató/ Értékesítő a Felhasználóval/Ügyféllel szemben csakis tipikus, a szerződés megkötésének pillanatában előrelátható károkért felelős, és nem terhelhető felelősséggel az elvesztett haszonért. Az Értékesítő nem vonható felelősségre a szállítási késedelemért.

 6. 9.6. Bármilyen, a Szolgáltató/ Értékesítő és Felhasználó/Ügyfél közötti vitában a Szolgáltató/ Értékesítő részéről illetékes bíróság dönt.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. 10.1. A webshop közvetítésével kötött szerződések magyar nyelvű szerződések.

 2. 10.2. Szabályzat módosítása:

 3. 1.1.54. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy nyomós indokkal módosításokat vezessen be a Szabályzatban: jogszabályok változása, fizetési és szállítási mód módosítása – olyan körben, melyben ezek a változások a jelen Szabályzat rendelkezéseinek teljesítésére vannak hatással.

 4. 1.1.55. A jelen Szabályzat alapján megkötött állandó jellegű szerződések esetén (pl.: elektronikus szolgáltatás nyújtása – Fiók) a módosított Szabályzat kötelező jellegű a Felhasználóval szemben, és amennyiben megtartották a Polgári Törvénykönyv 384. és 384[1] rendelkezéseit, úgy a Felhasználót megfelelően tájékoztatták a módosításokról és az értesítéstől számított 15 napon belül nem mondta fel a szerződést. Amennyiben a Szabályzat módosítása bármilyen új díjak bevezetését, vagy a jelenlegi díjak emelkedését eredményezné, a Felhasználó jogosult felmondani a szerződést.

 5. 1.1.56. Amennyiben a jelen Szabályzat alapján egyéb, s nem állandó jellegű szerződés köttetik (pl.: adásvételi szerződés), a Szabályzat módosítása semmilyen módon nem sérti a Felhasználók/ Ügyfelek jogait a Szabályzat módosításának életbe lépése előtt már leadott vagy a leadás folyamatában lévő Megrendeléseket, melyek az adásvételi szerződés keretében teljesülnek.

 6. 10.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általánosan érvényben lévő lengyel jogszabályok alkalmazandók, kiemelten: a Polgári Törvénykönyv; 2002. július 18-ai keltezésű elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló törvénye (2002-es Közlöny 144. szám, 1204. tétel későbbi változtatásokkal együtt); Fogyasztók Jogairól szóló törvény; és egyéb általánosan érvényben lévő rendelkezések.

11. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELLÁLÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT MINTÁJA


Szerződéstől való elállási nyilatkozat

(töltse ki a nyomtatványt és csak akkor küldje vissza, ha szeretne elállni a szerződéstől)

KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Grota-Roweckiego 10, 30-354 Kraków
kegel24.hu
info@kegel24.hu

Én/Mi(*) ezennel értesítem / értesítjük, hogy elállok/elállunk az alábbi tárgyak (*) adásvételi szerződésétől, illetve az alábbi tárgyak (*) szállítási szerződésétől, az alábbi tárgyak (*) elkészítéséről szóló szerződéstől/ az alábbi szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződéstől (*)Szerződés megkötésének(*)/ átvételének(*) dátuma

Fogyasztó(k) családi- és keresztnevei

Fogyasztó(k) címe(i)

Fogyasztó(k) aláírása(i) (abban az esetben, ha a nyomtatványt papír formában küldik)

Dátum

(*) Húzza át a nem megfelelőt.

Nem talált választ a kérdésére? Azért vagyunk, hogy segítsünk!

48 182 610 894

info@kegel24.hu

Ügyfélszolgálat:
H – P 8.00 - 16.00