A KEGEL24.HU
WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

TARTALOM::

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJAI

 3. WEBÁRUHÁZI SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 4. A WEBÁRUHÁZBAN MEGOSZTOTT ADATOK ÁTVEVŐI

 5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN

 6. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAI

 7. COOKIES (SÜTI FÁJLOK) A WEBÁRUHÁZBAN ÉS ELEMZÉS

 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. 1.1. A Webáruház jelen adatvédelmi szabályzata tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy a Webáruház ügyfeleivel és a szolgáltatások igénybe vevőivel, vagyis a Felhasználókkal szemben nem kötelező jellegű. Az adatvédelmi szabályzat mindenekelőtt a Webáruház kezelője részéről történő a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályokat, ezen belül a személyes adatok feldolgozásának az alapjait, céljait, és a személyek jogait, illetve a Webáruházban alkalmazott süti fájlok és elemző eszközök alkalmazására vonatkozó információkat tartalmaz

 2. 1.2. A Webáruház közvetítésével gyűjtött adatok kezelője a KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA társaság, székhelye: Nowy Targ (székhely címe és levelezési címe: Składowa utca 26., 34-400 Nowy Targ); az országos cégbírósági nyilvántartás vállalkozóinak nyilvántartásába KRS 0000494298 szám alatt szerepel; a vállalat dokumentációit őrző cégbíróság: Krakkói Kerületi Bíróság - Krakkó Śródmieście, Országos Cégbírósági Nyilvántartás 12. Kereskedelmi Osztálya; NIP adóazonosítószám 7352858760, REGON statisztikai szám: 123030158, e-mail cím: info@kegel24.pl és elérhetőségi telefonszám: +48 (12) 267 23 99 – a továbbiakban: „Kezelő”, mely ugyanakkor a Webáruház Szolgáltatója és Eladója is egyben.

 3. 1.3.A Webáruházban a személyes adatokat a Kezelő dolgozza fel, az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, kiemelten a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről Adatvédelmi rendelet – a továbbiakban „GDPR” vagy „GDPR rendelet”. A GDPR hivatalos szövege elérhető itt: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 4. 1.4.A Webáruház használata, ezen belül a vásárlás önkéntes. Hasonlóképpen ezzel kapcsolatosan a Webáruházat igénybe vevő személy vagy ügyfél személyes adatainak megadása önkéntes, két kivétellel: (1) Kezelővel kötött szerződések – ha a Webáruház honlapján vagy a Webáruház szabályzatában, illetve a személyes adatok védelméről szóló szabályzatban meghatározott esetekben nem adja meg a személyes adatokat, melyek nélkülözhetetlenek az adásvételi szerződés vagy az elektronikai szolgáltatásról szóló szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, a szerződést nem lehet megkötni. Ilyenkor a személyes adatok megadása szerződéses követelmény és amennyiben a személy, akire a személyes adatok vonatkoznak, szerződést szeretne kötni a Kezelővel, ezen adatokat köteles megadni.

 5. 1.5. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok körét minden alkalommal a Webáruház és a Webáruház szabályzatában adják meg (2) a Kezelő törvény szerinti kötelezettségei – a személyes adatok megadása az általános jogszabályokon alapuló kötelesség, mely a Kezelőre a személyes adatok feldolgozásának kötelességét rója (pl. Adónyilvántartási vagy könyvelési célokból történő személyes adatfeldolgozás) és az adatok hiányában a Kezelő nem tudja teljesíteni ezeket a kötelezettségeket.

 6. 1.6. A Kezelő mindent megtesz azért, hogy védje az adatfeldolgozással érintett személyek érdekeit, és kiemelten felelős értük, valamint biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatokat (1) jogszabályok szerint dolgozzák fel; (2) meghatározott, jogszabályoknak megfelelő célokból gyűjtik, és nem dolgozzák fel ezen céloktól eltérő okokból; (3) a feldolgozási céloknak megfelelnek és tartalmilag megfelelőek (4) az adatokat olyan formában tárolják, mely lehetetlenné teszi az érintett személyek azonosítását, a feldolgozás céljainak elérése időpontjáig, valamint (5) a feldolgozásuk módja biztosítja a személyes adatok biztonságát, ezen belül védelmet nyújt a nem jogszerű vagy jogszerűtlen feldolgozással 1. oldal, összesen: 7 oldal szemben, továbbá védelmet nyújt az elvesztésükkel, sérülésekkel szemben a megfelelő műszaki és szervezeti eszközök segítségével.

 7. 1.7. Figyelembe véve a személyes adatok feldolgozásának jellegét, körét, és céljait, illetve a természetes személyek jogainak vagy szabadságának megsértésével összefüggő kockázatot, mely más-más valószínűséggel jár, illetve másmás kockázattal, a Kezelő megfelelő technikai és szervezeti megoldásokat vezet be, hogy a feldolgozás a jelen rendeletnek megfelelően történjen, valamint ez kimutatható is legyen. Ezeket a megoldásokat, szükség esetén, felül kell vizsgálni és frissíteni. A Kezelő alkalmazza az arra fel nem jogosított személyek által, elektronikus úton megküldött adatokhoz való hozzáférést és módosítást. A jelen adatvédelmi szabályzatban szereplő minden szó, kifejezés és akroníma, mely nagy betűvel kezdődik (pl.: Eladó, Webáruház, Elektronikai szolgáltatás) a Webáruház honlapján található Webáruház Szabályzatában foglaltak szerint értendő.

2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJAI

 1. 2.1. A Kezelő azokban az esetekben jogosult a személyes adatok feldolgozására, amikor – és amilyen körben – az alábbi feltételek legalább egyike teljesül: (1) a személyes adatok tulajdonosa hozzájárul az adatfeldolgozáshoz, egy vagy több meghatározott célból; (2) az adatok feldolgozása nélkülözhetetlen a szerződés teljesítéséhez, mely szerződés egyik fele azon személy, akire vonatkoznak az adatok, vagy a szerződés megkötése előtt, olyan lépések megtételéhez, melyeket az adott személy igényelt; (3) a feldolgozás a Kezelőt terhelő kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy (4) a feldolgozás a Kezelő vagy kívülálló felek által teljesített, jogszabályokon alapuló célok teljesítéséhez szükséges, azzal a kivétellel, amikor ezen érdekekhez képest a személy jogai és szabadságai elsőbbséggel rendelkeznek, melyek a személyes adatok védelmét igényelik, különösen akkor, amikor a szóban forgó személy kiskorú.

 2. 2.2. A személyes adatok feldolgozása a Kezelő részéről, a jelen adatvédelmi szabályzat 2.1. pontjában említett alap meglétét feltételezi. A szolgáltatások Felhasználói és a Webáruház Ügyfeleinek személyes adatai feldolgozásának konkrét alapjait az adatvédelmi szabályzat következő pontja ismerteti – a személyes adatok feldolgozásának adott céljára vonatkozóan.

3. A WEBÁRUHÁZI SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 1. 3.1. A Kezelő és Átvevő részéről a személyes adatok feldolgozásának célja, alapja és időszaka minden alkalommal az adott Felhasználó vagy Webáruházi Ügyfél és Kezelő tevékenységéből fakad. Például ha az Ügyfél a Webáruházban vásárol, és a kiválasztott terméket személyesen, és nem futárszolgálattól veszi át, akkor a személyes adatait a megkötött adásvételi szerződés céljából dolgozzák fel, viszont nem fogják továbbítani őket a Kezelő részére a szállításokat végző futárszolgálatnak.

 2. 3.2. A Kezelő a Webáruház keretében a személyes adatokat az alábbi célokból, alapokon és időszakokon belül dolgozza fel:

  Az adatfeldolgozás célja 

  Az adatfeldolgozás jogi alapja 

  Az adattárolás időtartama

  Az elektronikus szolgáltatások 

  nyújtására vonatkozó adásvételi

  szerződés vagy szerződés 

  teljesítése, vagy az érintett kérésére intézkedés a fenti 

  szerződések megkötése előtt

  GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 b) pontja (a szerződés teljesítése) – a feldolgozás szükséges annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelyben az érintett részt vesz, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt intézkedni kell.

  Az adatokat addig tároljuk, amíg ez szükséges az elektronikus szolgáltatások nyújtásához megkötött adásvételi szerződés vagy szerződés teljesítéséhez, felmondásához vagy lejártához.

  Közvetlen marketing

  A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 f) pontja (a Kezelő jogos érdeke) – a feldolgozás a Kezelő jogos érdekeiből fakadó célok érdekében szükséges – amely a Kezelő és online áruháza érdekeinek és jó imázsának gondozásából és a termékek eladására való törekvésből áll. 

  A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 f) pontja (a Kezelő jogos érdeke) – a feldolgozás a kezelő jogos érdekeiből fakadó célok érdekében szükséges – amely az adminisztrátor, és online áruháza érdekeinek és jó imázsának gondozásából és a termékek eladására való törekvésből áll.

  Az adatokat a Kezelő által érvényesített jogos érdek időtartama alatt tárolják, de legfeljebb addig, amíg a Kezelő által folytatott üzleti tevékenység miatt az érintett személlyel szembeni igények elévülnek. Az elévülési időt a törvény határozza meg, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre (a vállalkozás működtetésével kapcsolatos követelések alapvető elévülési ideje három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év). 

  A Kezelő az adatokat közvetlen marketing céljából nem dolgozhatja fel, ha az érintett ezzel szemben tényleges kifogást emel.

  Marketing

  GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 a) pontja (hozzájárulás) – az érintett hozzájárult személyes adatainak a Kezelő részéről történő marketing célú feldolgozásához.

  Az adatokat addig tároljuk, amíg az érintett az adatainak e célból történő további feldolgozásához való hozzájárulását nem vonja vissza. 

  A megkötött adásvételi szerződés 

  véleményezése az Ügyfél részéről 

  A GDPR- rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 a) pontja – véleménynyilvánítás céljából az érintett hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához.

  Az adatokat addig tároljuk, amíg az érintett az adatainak e célból történő további feldolgozásához való hozzájárulását nem vonja vissza. 

  Könyvelés vezetése

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 c) pontja A számviteli törvény 2. cikke kapcsán, azaz 2018. január 30-i (2018-as Közlöny, 395. tétele) – a feldolgozás a Kezelőre háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

  Az adatokat a Kezelő által érvényesített jogos érdek időtartama alatt tárolják, de legfeljebb a Kezelővel szemben felvethető igények elévülési idejéig (a Kezelővel szembeni követelések alapvető elévülési ideje hat év).

  A Kezelő által felvetett vagy az adminisztrátorral szemben felhozható igények meghatározása,  

  kivizsgálása vagy védelme

  A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 f) pontja (a Kezelő jogos érdeke) – a feldolgozás a Kezelő adminisztrátor jogos érdekeiből fakadó célok érdekében szükséges – amely magában foglalja a Kezelő által felvetett vagy a Kezelővel szemben felhozható igények megállapítását, kivizsgálását vagy védelmét.

  Az adatokat a Kezelő által érvényesített jogos érdek időtartama alatt tárolják, de legfeljebb a Kezelővel szemben felvethető igények elévülési idejéig (a Kezelővel szembeni követelések alapvető elévülési ideje hat év).

  Webáruház használata, megfelelő működés biztosítása

  A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1f) pontja (a Kezelő jogos érdeke) – a feldolgozás a Kezelő jogos érdekeiből fakadó célok érdekében szükséges – Webáruház weboldalának üzemeltetéséből és karbantartásából áll.

  Az adatokat az adminisztrátor által érvényesített jogos érdek időtartama alatt tárolják, de legfeljebb addig, amíg a Kezelővel folytatott üzleti tevékenység miatt az érintettel szembeni igények elévülnek. Az elévülési időt a törvény határozza meg, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre (a vállalkozás működtetésével kapcsolatos követelések alapvető elévülési ideje három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év).

  Statisztikák és forgalomelemzések vezetése a Webáruházban

  A GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1 f) pontja (az adminisztrátor jogos érdeke) – a feldolgozás a Kezelő jogos érdekeiből fakadó célok érdekében szükséges – statisztikák vezetése és a Webáruház forgalmának elemzése a Webáruház működésének javítása és a termékek értékesítésének növelése.

  Az adatokat a Kezelő által érvényesített jogos érdek időtartama alatt tárolják, de legfeljebb addig, amíg a Kezelővel folytatott üzleti tevékenység miatt az érintettel szembeni igények elévülnek. Az elévülési időt a törvény határozza meg, különös tekintettel a Polgári  Törvénykönyvre (a vállalkozás működtetésével kapcsolatos követelések alapvető elévülési ideje három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év).

4. A WEBÁRUHÁZBAN MEGOSZTOTT ADATOK ÁTVEVŐI 

 1. 4.1. A Webáruház megfelelő működéséhez, ezen belül a megkötött adásvételi szerződések teljesítéséhez szükséges, hogy a Kezelő külső alanyok szolgáltatásait vegye igénybe (mint például a szoftver beszállítója, futárszolgálat, vagy fizetéseket kezelő alany). A Kezelő csakis olyan alanyok szolgáltatásait veszi igénybe, akik megfelelő technikai és szervezeti védelmi intézkedések bevezetését garantálják, oly módon, hogy a feldolgozás a GDPR-ral szembeni feltételeknek megfeleljen, és védje azon személyek jogait, akikre az adatok vonatkoznak. 

 2. 4.2. Az adatok továbbítása a Kezelő részéről nem minden esetben történik meg, és a jelen adatvédelmi szabályzatban említett nem minden átvevő részére vagy adott kategóriájú átvevők részére – a Kezelő az adatokat csakis akkor adja át, amikor ez az adott cél teljesítéséhez nélkülözhetetlen és csakis a cél teljesítéséhez szükséges körben. Például 3. oldal, összesen: 7 oldal amennyiben az Ügyfél személyesen veszi át a terméket, a személyes adatait nem fogjuk továbbítani a Kezelővel együttműködő szállítónak. 

 3. 4.3. A Kezelő a személyes adatokat harmadik fél részére is továbbíthatja, a Kezelő ebben az esetben biztosítja, hogy ez a megfelelő védelmet biztosító államba történik majd – a GDPR előírásainak megfelelően, és a személy, akire az adatok vonatkoznak megkaphatja adatainak másolatát. A Kezelő csakis olyan esetekben és olyan körben adja át az összegyűjtött személyes adatokat, mely nélkülözhetetlen az adott cél teljesítéséhez, a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően

 4. 4.4. A Felhasználók és a Webáruház Ügyfeleinek az adatai az alábbi átvevőknek és alábbi kategóriájú átvevőknek adhatók át:

 5. 1.1.1. Szállítók / fuvarozók / futár brókerek / raktárt és/vagy szállítási folyamatot kezelő alanyok– olyan Ügyfél esetében, aki a Webáruházban postai vagy futár küldeménnyel kéri a termék szállítását, a Kezelő a kiválasztott szállítóval megosztja az összegyűjtött adatokat. Ezen belül a szállítóval, fuvarozóval vagy a Kezelő megbízását teljesítő közvetítővel, és amennyiben a küldemény külső raktárból indul útnak – a raktárat és/vagy szállítási folyamatot kezelő alanyokkal – vagyis az Ügyfél részére a termék elszállításához szükséges körben.

 6. 1.1.2. Elektronikus fizetéseket és bankkártyákat kezelő alanyok- olyan Ügyfél esetében, aki a Webáruházban elektronikus vagy bankkártyás fizetési lehetőséget vesz igénybe a Kezelő megosztja az Ügyfél személyes adatait a Kezelő megbízására a fenti fizetéseket kezelő alannyal, a fizetés kezeléséhez szükséges körben. 

 7. 1.1.3. A Kezelőnek technikai, számítástechnikai és szervezeti megoldásokat biztosító szolgáltatók, melyek a Kezelőnek gazdasági tevékenység folytatását teszik lehetővé, ezen belül a Webáruház vezetését, és a közvetítésével megvalósult Elektronikai Szolgáltatások nyújtását (különösen a Webáruház vezetéséhez szükséges számítógépes szoftverek biztosítója, elektronikai posta- és hosting beszállítója, a Kezelőnek nyújtott technikai segítséget nyújtó szolgáltató) – a Kezelő megosztja az összegyűjtött adatokat a Kezelő megbízására cselekvő szolgáltatóval az adott cél teljesítéséhez Ügyfél részére szükséges körben, a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

 8. 1.1.4. A Kezelőnek könyvelést, jogi- és tanácsadói szolgáltatásokat és támogatást nyújtó alanyok  (kiemelten könyvelő irodák, ügyvédi irodák vagy végrehajtók) – a Kezelő megosztja az összegyűjtött adatokat a Kezelő megbízására cselekvő kiválasztott szolgáltatóval az adott cél teljesítéséhez szükséges körben, a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

 9. 1.1.5. A Webáruház honlapján pluginek, forgatókönyvek és egyéb, a Webáruház honlapjára látogató személyek részére tartalmak letöltését lehetővé tévő, hasonló eszközök beszállítói (pl.: közösségi média adataival való bejelentkezés) és a látogató egyéb személyes adatainak beszállítójával való megosztása, ezen belül:

 10. 1.1.5.1. Facebook Ireland Ltd.–A Kezelő Facebook közösségi pluginokat használ az Online Store webhelyén (pl. Like! gomb, Megosztás gomb), ezért az Online Store webhely segítségével a Facebook Ireland Ltd.-vel (Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Írország) és a jelen adatvédelmi elvekkel összhangban: https://www.facebook.com/about/privacy/ a Felhasználó személyes adatait összegyűjti és megosztja (ezek az adatok az Online Store webhelyén végzett tevékenységekről szóló információkat tartalmaznak – beleértve az eszközre vonatkozó információkat is, meglátogatott webhelyekre, vásárlásokra, megjelenített hirdetésekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára – függetlenül attól, hogy a Felhasználó rendelkezik-e Facebook-fiókkal és be van-e jelentkezve a Facebookra)

 11. 1.1.5.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company- A Kezelő használja a Linkedin.com közösségi pluginokat, ezért az Online Store webhely segítségével a LinkedIn Ireland Unlimited Company társaság (Gardner House, 2 Wilton Pl, Saint Peter's, Dublin 2, Írország) a Felhasználó személyes adatait összegyűjti és megosztja a jelen adatvédelmi elvekkel összhangban: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy (ezek az adatok az Online Store webhelyén végzett tevékenységekről szóló információkat tartalmaznak – beleértve az eszközre vonatkozó információkat is, meglátogatott webhelyekre, vásárlásokra, megjelenített hirdetésekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára – függetlenül attól, hogy a Felhasználó rendelkezik-e LinkedIn-fiókkal és be van-e jelentkezve a Linkedin.com-re).

 12. 1.1.5.3. Pinterest Europe Limited– – A Kezelő használja a Twitter (pl.: a webáruház tartalmainak a megosztása a Twitter profilon) közösségi pluginokat, ezért az Online Store webhely segítségével a Twitter International Company (1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) a Felhasználó személyes adatait összegyűjti és megosztja a jelen adatvédelmi elvekkel összhangban: https://twitter.com/privacy). 

 13. 1.1.5.4. Twitter International Company– A Kezelő használja a Twitter (pl.: a webáruház tartalmainak a megosztása a Twitter profilon) közösségi pluginokat, ezért az Online Store webhely segítségével a Twitter International Company (1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) a Felhasználó személyes adatait összegyűjti és megosztja a jelen adatvédelmi elvekkel összhangban: https://twitter.com/privacy)

 14. 1.1.5.5. Google Ireland Limited-  A Kezelő használja a Google.com közösségi pluginokat, ezért az Online Store webhely segítségével a Google.com társaság (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) a Felhasználó személyes adatait összegyűjti és megosztja a jelen adatvédelmi elvekkel összhangban: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (ezek az adatok az Online Store webhelyén végzett tevékenységekről szóló információkat tartalmaznak – beleértve az eszközre vonatkozó információkat is, meglátogatott webhelyekre, vásárlásokra, megjelenített hirdetésekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára – függetlenül attól, hogy a Felhasználó rendelkezik-e Google-fiókkal és be van-e jelentkezve a fiókba).

5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN

 1. 5.1. A GDPR rendelet a Kezelőt arra kötelezi, hogy értesítsen az automatizált döntéshozatalról, ezen belül a profilozásról, melyről a GDPR rendelet 22. cikkely 1. és 4. bekezdésében van szó, valamint – legalább ezekben az esetekben – a döntéshozatalról szóló lényeges információk, valamint az adatfeldolgozás jelentőségéről és következményeiről arra a személyre nézve, akire az adatok vonatkoznak. Figyelembe véve a fentieket a Kezelő az adatvédelmi szabályzat jelen pontjában a profilozásra vonatkozó információkat ad meg. 

 2. 5.2. A Kezelő a Webáruházban közvetlen marketing céljából profilozást használhat, de ez alapján a Kezelő által hozott döntések az adásvételi szerződésre nem vonatkoznak, a Webáruházban való Elektronikus Szolgáltatások igénybevételi lehetőségeire sem. A Webáruházban történő profilozásnak az eredménye többek között lehet egy adott személy részére kedvezmény megadása, kedvezménykód megküldése, a be nem fejezett vásárlásról szóló emlékeztető, az adott személy preferenciáinak és érdeklődési körének megfelelő termékjavaslat, vagy a Webáruház sztenderd ajánlatához képest jobb feltételek felkínálása. A profilozás ellenére az adott személy szabadon dönthet arról, hogy igénybe veszi-e a kedvezményt, illetve kíván-e élni a jobb feltételek lehetőségével, és vásárolni a Webáruházban.

 3. 5.3. A Webáruházban történő profilalkotás az adott személy viselkedésének automatikus elemzésén és előrejelzésén alapul pl.: egy adott termék Webáruházi felületen történő kosárba tételével, vagy az eddigi vásárlási történet elemzésével a Webáruházban. Az ilyen profilozás feltétele az, hogy a Kezelő rendelkezzen az adott személy személyes adataival, hogy a későbbiekben pl.: kedvezménykódot adhasson. 

 4. 5.4. Az a személy, akire az adatok vonatkoznak, jogosult arra, hogy kivonja magát az automatizált feldolgozás alól, ezen belül profilozáson alapuló döntés alól, mely vele szemben jogi következményekkel járhat vagy hasonlóképpen jelentős hatással van rá.

6. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

 1. 6.1. Az adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, korlátozás és átviteléhez való jog - az adatfeldolgozással érintett személy a Kezelőnél igényelheti az adataihoz való hozzáférést, illetve helyesbítést, törlést („az elfeledtetéshez való jog”) vagy a feldolgozásuk korlátozását, illetve tiltakozhat a feldolgozásuk ellen, valamint átviheti az adatokat. A fentebb említett jogok gyakorlásának a feltételeit a GDPR rendelet 15–21. cikkelyei határozzák meg. 

 2. 6.2. Hozzájárulás visszavonásának joga – az, akinek az adatait a Kezelő a fenti hozzájárulás alapján dolgozza fel (a GDPR rendelet 6. cikkely 1. bekezdése a. alpont) vagy 9. cikkely 2. bekezdése a. pont) bármik

 3. 6.3. Panasz joga a felügyelő szerv felé –  az, akinek az adatait a Kezelő feldolgozza, jogosult arra, hogy a felügyelő szervnél panasszal éljen, a GDPR rendelet jogszabályai szerint, illetve a lengyel jogszabályok szerint, kiemelten a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében. Lengyelországban a felügyelő szerv a Fogyasztóvédelmi Hivatal Elnöke.

 4. 6.4. Fellebbezés joga - – az, akinek az adatait a Kezelő feldolgozza, jogosult arra, hogy bármikor fellebbezzen – különös szituációval kapcsolatban – a személyes adatai feldolgozása ellen, a 6. cikkely 1. bekezdés e. alpontja alapján (közérdek vagy közfeladatok) vagy f) pontja alapján (a kezelő jogilag megalapozott érdeke), ezen belül a jogszabályok szerinti profilozás. Ilyen esetben a Kezelőnek a személyes adatokat nem szabad már feldolgozni, amennyiben nem mutatja ki a feldolgozás jogi alapjait, mely érdekek a személyes adatok feldolgozásával érintett személy jogai és szabadságai, illetve érdekei felett vannak, illetve rámutat a követelések megállapításának, követeléseinek vagy védelmének az alapjára. 

 5. 6.5. Közvetlen marketing elleni fellebbezés - amennyiben a személyes adatokat közvetlen marketing céljából dolgozzák fel, az adatfeldolgozással érintett személy bármikor jogosult fellebbezni a személyes adatai feldolgozása ellen, az ilyen marketing, ezen belül profilozás céljából, olyan körben, melyben a feldolgozás a közvetlen marketinggel kapcsolatos.

 6. 6.6. A jelen adatvédelmi szabályzat jelen pontjában említett jogok gyakorlása céljából lépjen kapcsolatba a Kezelővel, megfelelő írásbeli üzenettel, vagy elektronikus postával az adatvédelmi szabályzat elején megadott Kezelő címére, illetve a Webáruház honlapján található kapcsolattartási űrlap segítségével. 

7. COOKIES (SÜTI FÁJLOK) A WEBÁRUHÁZBAN ÉS ELEMZÉS 

 1. 1.2. A Cookies (süti fájlok) kis szöveges fájlok, melyeket a szerver küld, és a Webáruház honlapjára a látogató oldalán mentésre kerülnek (pl.: számítógép-, laptop-, vagy okostelefon merevlemezén vagy memóriájában – attól függően melyik készüléket használja a Webáruház látogatója) A süti fájlokra vonatkozó részletes információkat, illetve az alakulásuknak a történetét többek között itt találja meg: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. 1.3. A Webáruház honlapja által küldött süti fájlok az alábbi típusokra oszthatók fel, az alábbi kritériumok szerint:

  A beszállítójuk szempontjából: 

  1. Saját (a Kezelő webáruházának a weboldala által generált fájlok) valamint

  2. Kívülálló (a Kezelőtől eltérő) alanyok által generált 

  A webáruház látogatójának a készülékén való tárolási időszak szempontjából :

  1. Szessziós (a kijelentkezésig vagy az internet böngésző kikapcsolásáig tárolt fájlok) Valamint 

  2. Állandó (mindegyik fájl paramétereiben meghatározott időszakon át tárolt fájlok, vagy a kézi törlésük időpontjáig tárolt fájlok)

  Az alkalmazásuk célja szempontjából:

  1. Nélkülözhetetlenek (a webáruház megfelelő működését biztosító fájlok), 

  2. Funkcionális/ preferencia fájlok (olyan fájlok, melyeknek köszönhetően a Webáruház  honlapját a látogató preferenciáihoz lehet igazítani),

  3. Elemző és hatékonysági fájlok (a webáruház használati módjára vonatkozó információkat tartalmazó fájlok), 

  4. Marketing, reklám, és közösségi fájlok (a webáruház látogatójáról szóló információkat gyűjtő fájlok személyre szabott reklámok megjelenítése céljából és egyéb marketing tevékenység céljából, ezen belül a Webáruház weblapjánál más honlapokon is, mint például közösségi média honlapjai.

 3. 1.4. A Kezelő a süti fájlokat, a Webáruház honlapját látogatók adatait az alábbi módon és célokból dolgozhatja fel:

  A Kezelő Webáruházában alkalmazott süti fájlok használatának a céljai 

  Az Ügyfelek látogatóként való azonosítása és annak megjelenítése, hogy be vannak-e jelentkezve (nélkülözhetetlen Süti fájlok)

  A Megrendelés céljából Kosárba helyezett termékek mentése (nélkülözhetetlen Süti fájlok)

  A Megrendelési Űrlapokban, kérdőívekben vagy bejelentkezési lapokon kitöltött adatok mentése (nélkülözhetetlen Süti fájlok és/vagy funkcionális/preferencia süti fájlok)

  A Webáruház tartalmának igazítása az Ügyfél egyéni preferenciáihoz (pl.: preferált színek, betűméret, honlap elrendeződése) és a Webáruház használatának az optimalizációja (funkcionális/preferencia süti fájlok)

  Anonim, a Webáruház használatáról szóló statisztikák vezetése (statisztikai süti fájlok)

  Remarketing, azaz a Webáruház látogatói viselkedésének a vizsgálata a tevékenységük anonim elemzésével (pl.: ismétlődő látogatások az adott honlapokon, kulcsszavak, stb.) látogatói profilalkotás céljából és az érdeklődésükhöz igazított reklámok megjelenítése céljából akkor is, amikor más, a reklámhálózathoz tartozó weblapokra látogatnak el: Google Ireland Ltd., valamint Facebook Ireland Ltd. (marketing, reklám és közösségi süti fájlok)

 4. 1.5. A legnépszerűbb internetes böngészőben annak leellenőrzése, hogy a Webáruház honlapja milyen Süti fájlokat küld (ezen belül a Süti fájlok működésének időszaka, és beszállítója), az alábbi módon:

  A Chrome böngészőben: 
  (1) a címsorban kattintson a bal oldali zár ikonra, (2) lépjen a Cookie-k" fülre.

  A Firefox böngészőben: 
  a címsorban kattintson a pajzs ikonra a bal oldalon, (2) lépjen az "Engedélyezett" vagy a "Letiltott" fülre, (3) kattintson a "Helyek közötti nyomkövetők", "Közösségi nyomkövetők" vagy "Tartalom nyomkövetőkkel" elemre t

  Az Internet Explorer böngészőben:
  (1) kattintson az "Eszközök" menüre, (2) lépjen az "Internetbeállítások" fülre, (3) lépjen az "Általános" fülre, (4) lépjen a "Beállítások" fülre, (5) kattintson a "Fájlok megtekintése"-re

  Az Opera böngészőben:  
  (1) a címsorban kattintson a bal oldali zár ikonra, (2) lépjen a "Cookie-k" fülre.

  A Safari böngészőben:
  (1) kattintson a "Beállítások" menüre, (2) lépjen az "Adatvédelem" fülre, (3) kattintson a "Webhely adatainak kezelése" mezőre

  A böngészőtől függetlenül az alábbi honlapokon elérhető eszközökkel: https://www.cookiemetrix.com/ vagy: https://www.cookie-checker.com/

 5. 1.6. Alapvetően a piacon elérhető internetes böngészők többsége alapértelmezetten jóváhagyja a süti fájlok mentését. Az internetes böngésző beállításaival bárki meghatározhatja a süti fájlokra vonatkozó feltételeket. Ez annyit jelent, hogy részben korlátozhatja (pl. Időszakosan) vagy teljesen kikapcsolhatja a süti fájlok mentésének a lehetőségét – az utóbbi esetben viszont ez hatással lesz a Webáruház egyes funkcióira (például a megrendelői űrlapon belüli Megrendelések elérésére, mivel a Megrendelés leadása során a Kosárban lévő termékeket nem menti el).

 6. 1.7. Az internet böngésző süti fájlokra vonatkozó beállításai kihatással vannak a Webáruházi süti fájlok használatára – a jogszabályok szerint a hozzájárulás az internetes böngésző beállításaival is kifejezhető. A süti fájlok beállításaira vonatkozó részletes információk, illetve a legnépszerűbb internetes böngészőkben való törlésre az internetes böngésző súgójában található részletes leírás, az alábbi weblapokon (elegendő az adott linkre kattintani)

  Chrome böngésző 

  Firefox böngésző

  Internet Explorer böngésző

  Opera böngésző 

   Safari böngésző

  Microsoft Edge böngésző

 7. 1.8. A Kezelő a Webáruház honlapján használhatja a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irország) társaság által nyújtott Google Analytics, Universal Analytics szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások a Kezelőnek lehetővé teszik a statisztikák vezetését, és a Webáruházi forgalom elemzését. A fenti szolgáltatások keretében összegyűjtött adatok a Webáruházi statisztikák generálásához és a forgalom elemzéséhez járulnak hozzá. Az adatok gyűjtő jellegűek. A Kezelő a Webáruházban való fenti szolgáltatások igénybevételével összegyűjti az olyan adatokat, mint források, Webáruház látogatóinak megszerzése, valamint a viselkedésük a Webáruház honlapján, a látogatók készülékeire és böngészőire vonatkozó információk, IP cím, valamint domain, földrajzi adatok, illetve demográfiai adatok (kor, nem), valamint érdeklődési kör. 

 8. 7.1. Könnyen le lehet blokkolni a webáruházunk honlapján való aktivitásunk Google Analytics-szel történő megosztását – ebből a célból a Google Ireland Ltd. Társaság által megosztott böngésző kiegészítőt érdemes használni, mely itt található meg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. 8.1. A webáruház más honlapokra átvezető linkeket tartalmazhat. A Kezelő azt javasolja, hogy más honlapokra való átlépéskor tanulmányozza át az ott érvényben lévő adatvédelmi szabályzatot. A jelen adatvédelmi szabályzat a Kezelő Webáruházában érvényes.

Nem talált választ a kérdésére? Azért vagyunk, hogy segítsünk!

48 182 610 894

info@kegel24.hu

Ügyfélszolgálat:
H – P 8.00 - 16.00